Auditing   |   Bookkeping   |   Controlling

 
 
 
 
ABC tasks > Társasházak könyvvizsgálata
 
 
 
 

Társasházak könyvvizsgálata

A Társasházi törvény módosítása a társasházak bizonyos körének kötelezővé teszi „gazdasági ellenőrzést segítő személy” igénybevételét.

51/A. §
      (1) Ha a közösség éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a tízmillió Ft-ot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma eléri vagy meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója (atovábbiakban együtt: számvizsgáló bizottság) feladat-ellátásának segítésére - különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére - legalább regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy annál magasabb számviteli képesítéssel bíró és ebbéli minőségében regisztált személyt, vagy gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági ellenőrzést segítő személy) kell igénybe venni.

A „gazdasági ellenőrzést segítő személy” minimális feladatát a törvény részletesen meghatározza.

51/A. §
      (4) A gazdasági ellenőrzést segítő személy betekinthet a közösség pénzforgalommal kapcsolatos irataiba, a közös képviselőtől (az intézőbizottság elnökétől) és a számvizsgáló bizottság elnökétől, tagjaitól felvilágosítást kérhet. Feladata különösen a társasház befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata.
      (5) A gazdasági ellenőrzést segítő személy köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolót és a költségvetési javaslatot abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá - különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében - köteles a pénzügyi helyzetet elemezni.
      (6) A gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre őt a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni. A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell; az e körbe tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlési határozat nem hozható.
      (7) Ha a gazdasági ellenőrzést segítő személy tudomást szerez a közösség vagyonának várható jelentős csökkenéséről és más olyan tényről, amely társasházi tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni a közös képviselőtől (az intézőbizottság elnökétől).

Társaságunk vállalja társasházak eseti vagy folyamatos ellenőrzését.

Társaságunk kidolgozta a társasházak teljeskörű könyvvizsgálati ellenőrzésének speciális módszertanát.Az általunk alkalmazott eljárás lehetővé teszi, hogy a társasház tulajdonosai a társasház életéről könyvvizsgálati módszerekkel feltárt bizonyosságok alapján kapjanak átfogó képet.Az általunk ajánlott könyvvizsgálat nem csak az éves beszámoló és költségvetési javaslat ellenőrzésére terjed ki, hanem a társasház teljes működési területének ellenőrzését magában foglalja: beleértve a szabályzatok, szerződések vizsgálatát, a jogszerű működtetés feltételeinek meglétét, a közgyűlési határozatokban megfogalmazott közakarat teljesítését, a gazdasági-pénzügyi kockázatok feltárását, stb. 

 
 

 
 
abc tasks